Breaking News
Loading...
Saturday, July 25, 2015

Info Post
<<< Bản quyền của http://ktheme.com - Web khác muốn copy vui lòng giữ nguyên dòng này - Xin cảm ơn ^_^ >>>
Download iFile trong Cydia nhé (cái này ko hướng dẫn nữa nha ^^)
1. Thay đổi thông báo pin yếu như hình trên:
Open iFile: Chọn nút trên cùng tay trái đến khi còn dấu: /

Tiếp theo vào theo đường dẫn/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app

Chọn English.lproj nếu máy bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh.
- Chọn vi.lproj nếu máy bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.

( Có thể thay đổi cả 2 khi đó máy bạn ngôn ngữ nào nó cũng hiển thị thông báo như hình vẽ )

Chọn SpringBoard.strings và mở bằng Property List Viewer (mở bảng đặc tính)Tìm

Dismiss_Alert: sửa j` tuỳ bạn (trong hình là: phục vụ tiếp)
-
 Low_Batt_MSG...sửa j` tuỳ bạn (trong hình là: còn có...)
Low_Batt_TITLE: sửa j` tuỳ bạn (trong hình là: e kiệt sức mất)

(Chú ý: ko nên để dài quá nhé)

Cuối cùng ấn "xong" (Done) góc trên cùng tay phải, thoát iFile và respring máy

***Muốn sửa dòng chữ Slide to unlock (Trượt để mở khóa): 

Làm như cách trên tìm đến file SpringBoard.strings => mở bảng đặc tính:
Tìm:

AWAY_LOCK_LABEL: sửa gì tùy bạn (vd: Liếm để mở)

2. Thay đổi chữ Space (Dấu cách) trên bàn phím:

Mở iFile như trên làm theo đường dẫn sau:

/System/Library/Frameworks/UIKit.framework
Tìm:

Nếu máy bạn ngôn ngữ English chọn:Keyboard-en.plist mở bằng Property List Viewer (mở bảng đặc tính)
Nếu máy bạn ngôn ngữ VN chọn:Keyboard-vi.plist mở bằng Property List Viewer (mở bảng đặc tính)
Tìm UI-Space (gần dưới cùng), sửa chữ "space" (dấu cách) thành bất cứ chữ gì bạn muốn (trong hình là: Ka hii)

Chú ý: Ko nên để dài quá sẽ ko thấy được.

Nhấn Done thoát iFile và respring.

3. Thay đổi chữ nhập mật khẩu & báo sai mật khẩu:


Open iFile: Chọn nút trên cùng tay trái đến khi còn dấu: /

Tiếp theo vào theo đường dẫn/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app

Chọn English.lproj nếu máy bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh.
- Chọn vi.lproj nếu máy bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.

( Có thể thay đổi cả 2 khi đó máy bạn ngôn ngữ nào nó cũng hiển thị thông báo như hình vẽ )

Chọn SpringBoard.strings và mở bằng Property List Viewer (mở bảng đặc tính)Tìm
Enter_Passcode (ở gần giữa): sửa j` tuỳ bạn (trong hình là: Nhập Mã Đi Cưng)
-
 Try_Again (gần dưới cùng)sửa j` tuỳ bạn (trong hình là: Thử lại đi)

Wrong_Passcode (gần dưới cùng): sửa j` tuỳ bạn (trong hình là: Sai zồi cưng)

(Chú ý: ko nên để dài quá nhé)

Cuối cùng ấn "xong" (Done) góc trên cùng tay phải, thoát iFile và respring máy 4. Thay đổi chữ không có thông báo mới:

/System/Library/CoreServices/Springboard.app/xx.lproj (xx = vi nếu máy bạn đang dùng ngôn ngữ tiếng việt, = english nếu tiếng anh)/Springboard.strings
Tìm đến dòng: BULLETIN_LIST_NO_NEW_NOTIFICATIONS sửa theo ý mình (trong ảnh là: TymKa Cute)


5. Thay đổi chữ như hình dưới:
Cách làm xem ảnh nhé:

Updating...
@ktheme.com (Website chia sẻ Themes/Fonts... Cho iOS, Android, PC... Lớn nhất VN)

1 comments:

Bài viết