Breaking News
Loading...
Sunday, November 1, 2015

Info Post
- Cách 1: Chép thẳng vào hệ thống (không dùng BytaFont)

Video HD: CLICK


- Cách 2: dùng BytaFont 2 hoặc 3 (cài thêm Tweak Mode)
B1: Copy Font (Font iOS 9 dành cho Tweak Mode) vào đường dẫn: /Library/BytaFont (bạn có thể dùng iFile để copy)
Font cho Tweak Mode11 file.ttf (như hình dưới)


B2: mở App BytaFont => Tweak Mode => Chọn Font bạn vừa copy (hình dưới).


- Cách 3: dùng BytaFont 3 (Chọn Font ở Swap Mode)
B1: Bạn download đúng Font dành cho Swap Mode, Font đó có những file như ở dưới:

B2: Copy vào đường dẫn: var/mobile/library/BytaFont3

B3: Mở BytaFont 3 => Swap Mode => Chọn Font vừa copy => Respring.

- Cách 4: cài FONT iOS 9 sử dụng FONT của iOS 7/8: CLICK HERE

- FONT iPhone iOS 9, download tại đây: CLICK

- Xem thêm HD cài đặt FONT iPhone iOS miễn phí tại KTheme.com (~100 Fonts): CLICK

- Xem HD cài FONT cực đẹp (iOS 7 trở lên): CLICK

- Xem HD cài FONT iOS 4,5,6: CLICK

0 comments:

Post a Comment