Breaking News
Loading...
Friday, July 31, 2015

Info Post

Hướng dẫn FIX FONT Zalo/Mp3 cho iOS 7 trở lên

Vì ZALO, MP3 là ứng dụng bên thứ 3, không dùng FONT hệ thống nên sau khi bạn sử dụng FONT của Bytafont, sẽ không hiện trong 2 phần mềm này...

Cách FIX đơn giản thôi...

***Làm trên PHONE:
Mở iFile theo đường dẫn: (đối với iOS 7.x.x)
var/mobile/Appllications/... (vào từng thư mục & tìm ZALO trong đống này)
iOS 8.x.x trở lên: var/mobile/Containers/Data/Application/...
Xong vào: ZaloiOS.app
Xóa những file có đuôi .ttf (gồm 6 file sau)
Roboto-Bold.ttf
Roboto-BoldItalic.ttf
Roboto-Italic.ttf
Roboto-Light.ttf
Roboto-Medium.ttf
Roboto-Regular.ttf

Tắt ZALO và vào lại xem thành quả :D

MP3 cũng làm như trên nhé, vào ứng dụng MP3 tìm file đuôi .ttf xoá hết đi là xong :)

***Làm trên PC: (như ảnh dưới)

Dùng iTools download tại đây: http://adf.ly/1LLXED (không dùng i-funbox nhé)Xong xoá file .ttf

ENJOY!!!

0 comments:

Post a Comment

Bài viết