Breaking News
Loading...
Saturday, July 25, 2015

Info Post
<<< Bản quyền của http://ktheme.com - Web khác muốn copy vui lòng giữ nguyên dòng này - Xin cảm ơn ^_^ >>>


Bạn mở 1 font vừa tải về.

*Đổi tên 4 file: (sẵn rồi thì thôi nhé)
Helvetica.ttc, HelveticaNeue.ttc, HelveticaNeueInterface.ttc, HelveticaNeueLights.ttc
thành:
_H_Helvetica.ttc, _H_HelveticaNeue.ttc, _H_HelveticaNeueInterface.ttc, _H_HelveticaNeueLights.ttc
Copy đè tất cả vào
/Sytem/Library/Fonts/Caches/
*Tiếp thep, vào 2 đường dẫn:
/private/var/mobile/Library/Caches/com.apple.keyboards
/private/var/root/Library/Caches/com.apple.keyboards
Xóa Folder com.apple.keyboards đi (cái này mỗi lần đổi font nó lưu caches lại)
Restart lại máy.

Enjoy!

@ktheme.com (Website chia sẻ Themes/Fonts... Cho iOS, Android, PC... Lớn nhất VN)

0 comments:

Post a Comment

Bài viết