Breaking News
Loading...
Saturday, July 25, 2015

Info Post
<<< Bản quyền của http://ktheme.com - Web khác muốn copy vui lòng giữ nguyên dòng này - Xin cảm ơn ^_^ >>>


Mở iFile:
/var/mobile/Applications/tìm đến ứng dụng Facebook 
iOS 8.x.x trở lên: var/mobile/Containers/Data/Application/...
(cái này tùy máy nên bạn mò từng cái nhé/Facebook.app/vi.lproj (hoặc en.lproj nếu bạn dùng ngôn ngữ tiếng anh)/Localizable.strings/trình xem văn bản (dòng đầu)/Sửa:


Chọn search (kính lúp), search như dưới và sửa theo ý bạn:

Đăng nhập dưới tên (trong ảnh là: Tim Ka anh ơi)
Tiếp tục (Tiếp đi a...)
(Không phải bạn?) (Đợi a...)
Đăng ký facebook (Xong chưa...)
Trung tâm trợ giúp (E hết...)


Lưu => Respring...

*Lưu ý: không nên để quá dài, chỉ được sửa trong dấu "" (ví dụ: "Tim Ka anh ơi")
Nên backup file: Localizable.strings trước khi sửa.

Enjoy!!!

0 comments:

Post a Comment

Bài viết