Breaking News
Loading...
Saturday, July 25, 2015

Info Post
UPDATE mẫu 2 CHIBI 18+ của bạn Thủy Apple, DEMO:Bộ CHIBI 18+ mẫu 2 bao gồm cả Passcode Dialer tải về giải nén copy vào: Libirary/themes
Link Download: CLICK
Xong vào Winterboard chọn theme đó là OK.


Chú ý:
Sửa nút gọi chỉ dành cho ip5 trở lên.
B1: Vào Cydia cai button4phone 
B2: Tải file này về: CLICK, giải nén copy vào: /Library/PreferenceBundles/B4PSettings.bundle 
(thay cho file call7.1@2x.png) rồi nhớ vào cài đặt chọn button4 chỗ CAll BUTTON >> chọn Call Button style thành IOS 7.1 rồi bật dòng dưới Round End B

___________________________________________

<<< Bản quyền của http://ktheme.com - Web khác muốn copy vui lòng giữ nguyên dòng này - Xin cảm ơn ^_^ >>>

MẪU 1:

***Download themes cho Dialer & Passcode Chibi 18+CLICK (đợi 5s xong bỏ qua quảng cáo ở góc trên cùng bên phải)

Down về, giải nén, vào phần bạn muốn đổi (Dialer hoặc Passcode), có 12->16 file gì đó, copy tất cả 16 file GHI ĐÈ vào (chú ý không phải copy 2 thư mục Dialer hoặc Passcode nhé):
System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUI.Framework
Xong Respring!

File backup nếu muốn về như cũ: CLICK

Thành quả như hình dưới:

HD thay đổi chữ: "Gọi đi anh"

Mở iFile:
var/stash/Applications..../Mobilephone.app/vi.lproj (nếu máy bạn ngôn ngữ tiếng việt hoặc en.lproj nếu tiếng anh)
Mở General.strings bằng bảng đặc tính tìm: Call sửa thành chữ mình thích (lưu ý không nên dài quá)

Lưu -> Respring!HD thay đổi: "Phục vụ quá sức/Hãy nghỉ ngơi 5 phút"

Open iFile: Chọn nút trên cùng tay trái đến khi còn dấu: /

Tiếp theo vào theo đường dẫn/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app

- Chọn English.lproj nếu máy bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh.
- Chọn vi.lproj nếu máy bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.

( Có thể thay đổi cả 2 khi đó máy bạn ngôn ngữ nào nó cũng hiển thị thông báo như hình vẽ )

Chọn SpringBoard.strings và mở bằng Property List Viewer (mở bảng đặc tính)
Tìm:

DEVICE_BLOCKED: sửa tùy bạn (trong hình là Phục vụ quá sức)
ONE_MINUTE_TO_UNBLOCK: sửa tùy bạn (trong hình là Hãy nghỉ ngơi 5 phút)

HD thay đổi: "Mật mã tình yêu/Tiếp A/Mệt"

iFile:
System/Library/PrivateFrameworks/SpringBoardUIServices.framework/vi.lproj (hoặc en.lproj nếu máy bạn ngôn ngữ tiếng anh)/SpringBoardUIServices.strings
Mở bảng đặc tính và sửa trong đó tùy bạn, không nên dài quá...

Xong tất cả nhớ lưu rồi respring nhé.

Enjoy!

@ktheme.com (Website chia sẻ Themes/Fonts... Cho iOS, Android, PC... Lớn nhất VN)

0 comments:

Post a Comment

Bài viết