Breaking News
Loading...
Saturday, July 25, 2015

Info Post
<<< Bản quyền của http://ktheme.com - Web khác muốn copy vui lòng giữ nguyên dòng này - Xin cảm ơn ^_^ >>>

1. Đầu tiên các mem download file này về: http://adf.ly/1LLIx0 (pass: ice-shop.tk) => giải nén => copy vào:

- Nếu dùng iFile:

=> Library => biteThemes
- Nếu dùng iFunbox:
Raw File System => Library => biteThemes
2. Mở iFile: => Library => biteThemes => ice-shop.tk Color BiteSMS => Info.plist => Chọn ô thứ 2 (Mở bảng đặc tính) => qr-message-color (gần dưới cùng) => sửa màu mình muốn (đang là FF00CC: màu hồng)
Bảng mã màu xem ở cuối bài nàyhttps://tips-ios.blogspot.com/2015/07/huong-dan-thay-oi-mau-chu-cho-bitesms.html

qr-message-color viết tắt của: quick reply message color (màu tin nhắn của trả lời nhanh)

Các mem có thể tự sửa những màu từng mục theo ý mình nhé (trong Info.plist tất cả các màu đang là đen: 000000)

3. Bước cuối cùng vào BiteSMS => Cài đặt (Setting) => Themes => Chọn: Color - By IceShop => Apply Theme.

DONE!

Enjoy...

@ktheme.com (Website chia sẻ Themes/Fonts... Cho iOS, Android, PC... Lớn nhất VN)

0 comments:

Post a Comment

Bài viết