Breaking News
Loading...
Saturday, July 25, 2015

Info Post
<<< Bản quyền của http://ktheme.com - Web khác muốn copy vui lòng giữ nguyên dòng này - Xin cảm ơn ^_^ >>>

Cách fix lỗi ko hiện bảng popup (không phải hiện theme popup nhé)
Mở BiteSMS => Setting (cài đặt) => Trả lời nhanh => Lock Mode => On: Auto Show Quick Reply


Enjoy!...

@ktheme.com (Website chia sẻ Themes/Fonts... Cho iOS, Android, PC... Lớn nhất VN)

0 comments:

Post a Comment

Bài viết