Breaking News
Loading...
Saturday, July 25, 2015

Info Post
<<< Bản quyền của http://ktheme.com - Web khác muốn copy vui lòng giữ nguyên dòng này - Xin cảm ơn ^_^ >>>Chỉ cho iOS 6x


Phần1: Nếu Theme ko hiện trong phần call (ấn số gọi):

Sửa bằng iFile hoặc iFunbox (nên dùng iFunbox cho nhanh):


/Library/Themes/Theme bạn đang dùng/Folders/MobilePhone.app/
Bắt đầu đổi tên: (chú ý cả viết hoa và viết thường & đuôi vẫn là .png)
addcontact@2x~iphone (hoặc: addcontact@2x, những cái dưới cũng như vậy nếu máy bạn chỉ có @2x) => addContactButton-normal@2x~iphone
addcontact_pressed@2x~iphone => addContactButton-pressed@2x~iphone
----------
callglyph@2x~iphone => callButton-normal@2x~iphone
callglyph_big@2x~iphone => callButton-pressed@2x~iphone
----------
delete@2x~iphone => deleteButton-normal@2x~iphone
delete_pressed@2x~iphone => deleteButton-pressed@2x~iphone
----------
(size: 640x546 cho iPhone4/4s & size: 640x617 cho iPhone5)
dialerkeypad@2x~iphone => dialerView-normal@2x~iphone
dialerkeypad_pressed@2x~iphone => dialerView-pressed@2x~iphone
----------
dialerlcd@2x~iphone => (copy 4 file giống: dialerlcd@2x~iphone và đổi tên như dưới)
lcdView-incall-normal@2x~iphone
lcdView-incall-pressed@2x~iphone
lcdView-normal@2x~iphone
lcdView-pressed@2x~iphone
*Chú ý cho iPhone5: thêm -568h trước @2x tất cả các file (vd: addContactButton-normal-568h@2x~iphone)
Hết phần 1!

Phần 2: Màn hình LockScreen bị 1 hoặc 2 vạch đen (xem hình)Download file này về => giải nén & copy vào: /Library/Themeshttp://adf.ly/1LLKfV ((pass: ice-shop.tk))

Mở winterboard tích thêm vào là OK

Phần 3: Nền lock có 2 đồng hồ chèn nhau & bị đen ở "slide to unlock"

- Nếu bị chèn đồng hồ bạn vào theme đó xóa file: LockBackground.html

- Nếu bị khuyết thiếu nền LOCK (bị đen) ở "slide to unlock": (CHỈ BỊ Ở IPHONE 5)
1. Xóa file LockBackground.png (hoặc LockBackground@2x.png) & 
LockBackground.html2. Copy: LockBackground@2x~iphone.png ra 2 file nữa và đổi tên thành: LockBackground.png LockBackground@2x.png
=> Khi Done có 3 file: 
LockBackground@2x~iphone.pngLockBackground.png LockBackground@2x.png

Hết phần 3!


Phần 4: Sắp xếp icon ở Springboard (Wallpaper), theme trong phần music & thông báo (notification)

- Sắp xếp icon: cài iconoclasm trong Cydia.
- Theme music: 

Bạn vào đường dẫn = iFile hoặc iFunbox:
/Library/Themes/Theme bạn đang dùng/Bundles/com.apple.MediaPlayer
Sửa tên:

=> Respring

- Theme thông báo (notification):

Vào đường dẫn:
/Library/Themes/Theme bạn đang dùng/Bundles/com.apple.springboard
Đổi tên: BulletinListLinen@2x.png => BulletinListLinen-568h@2x.png

=> Respring, nếu ko hiện làm thêm bước:

/var/mobile/Library/Caches => Xóa: com.apple.springboard
/var/mobile/Library/Caches/com.apple.springboard.sharedimagecache => Xóa: Persistent
=> Respring

Hết phần 4!

Phần 5: Không hiện theme ở Assistive Touch (HOME ảo):1. Vào đường dẫn = iFile hoặc iFunbox:
/Library/Themes/Theme bạn đang dùng/Bundles
2. Tìm thư mục: com.apple.HandTool đổi tên thành: AssistiveTouch.app (chú ý cả viết hoa & thường, nếu ko có thư mụccom.apple.HandTool => theme đó ko có theme cho home ảo)
3. Chuyển thư mục: AssistiveTouch.app vào
/Library/Themes/Theme bạn đang dùng/Folders/
Hết phần 5!Dùng iFile:
Var/stash/Application/MobilePhone.App/vi.lproj (nếu máy ngôn ngữ tiếng anh chọn: English.lproj)/General.strings
-> View text... (hoặc mở bảng đặc tính)
-> xoá cái "Gọi" đi.


Hết phần 6!

@ktheme.com (Website chia sẻ Themes/Fonts... Cho iOS, Android, PC... Lớn nhất VN)

0 comments:

Post a Comment

Bài viết