Breaking News
Loading...
Saturday, July 25, 2015

Info Post
@Bài này của bạn ruadz95

Demo:1. Đổi màu dòng chữ 2 thanh "Slide to answer" và "Slide to turn off":
Download file này về: Click, sau đó giải nén copy file: 
lockscreen-spotlight@2x.png
vào (dùng iFile, iTools hoặc i-Funbox):

/System/Library/PrivateFrameworks/SpringBoardFoundation.framework/
2. Đổi màu chữ "Slide to unlock" (không phải ảnh):
Download file trên, giải nén copy file: bottombarlocktextmask@2x.png & _legacy_bottombarlocktextmask@2x.png
vào:
/System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUI.framework
*Mở iPhone vào: Cài đặt -> Cài đặt chung -> Trợ năng -> Tăng độ tương phản -> gạt BẬT nó lên.


*Respring

---File Backup nếu bạn muốn như cũ, down về copy như trên: CLICK

@ktheme.com (Website chia sẻ Themes/Fonts... Cho iOS, Android, PC... Lớn nhất VN)

0 comments:

Post a Comment

Bài viết