Breaking News
Loading...
Saturday, July 25, 2015

Info Post
<<< Bản quyền của http://ktheme.com - Web khác muốn copy vui lòng giữ nguyên dòng này - Xin cảm ơn ^_^ >>>


Icon như hình: 25 độ.

1. Cydia => Search: WeatherIcon => Cài đặt

2. Vào Setting => Weather Icon => Status Bar: bật Show Image và Show Temp

Respring nếu chưa thấy => DONE

Enjoy...

@ktheme.com (Website chia sẻ Themes/Fonts... Cho iOS, Android, PC... Lớn nhất VN)

0 comments:

Post a Comment

Bài viết